lördag 9 mars 2013

Automatisk loggning av vattenförbrukning

Loggning av vattenförbrukning är en av de funktioner som saknas i mitt "system". Tyvärr saknar min vattenmätare någon form av elektrisk pulsutgång så lösningen blir en optisk avläsning.

Planen är att montera en gammal mobiltelefon med kamera och "blixt" som får ta bilder på vattenmätaren med jämna mellanrum. Telefonen är kopplad till mitt WIFI-nät och laddar automatiskt upp alla bilder på en ftp-server. Sedan körs ett analysprogram på servern som genom bildbehandling extraherar nuvarande mätarställning. Det är två typer av bildbehandling som behövs, först bör räkneverket OCR:as och sedan bör de fyra röda mätarna läsas av med lämplig metod. När all information är avläst lagras den i en Mysql databas .

Exempel på hur en vattenmätare kan se ut.
Tanken är att utgå från Python-sciptet på den här sidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar