lördag 9 mars 2013

Trådlös energimonitor

Detta projektet går ut på att trådlöst övervaka hur mycket el som förbrukas i ett hushåll. Detta görs genom att läsa av IR-dioden på elmätaren. Genom att mäta tiden mellan varje puls kan den momentana elförbrukningen i Watt beräknas, antalet pulser per timme/dag/månad/osv kan användas för att beräkna förbrukningen i kWh.

För att slippa springa ut till elmätaren hela tiden kommer systemet bestå av två enheter. En som läser av den blinkande IR-dioden och en som presenterar informationen för en användare. Dessa kommunicerar trådlöst på 433 MHz.

Sensornoden mäter förutom pulser även batterispänningen. När en ny puls detekteras från elmätaren vaknar noden ur sleep-mode och skickar ett kort paket med en start-tag samt en byte med pulsnummer. Batterinivå skickar var X:de puls.

Presentationsnoden är ansvarig för att presentera momentan förbrukning samt ackumulerad förbrukning sista timman, dagen, veckan, månaden och året. Dock bygger detta på att presentationsnoden inte missar att ta emot för många (fler än 256) pulser från sensornoden.

Komponentlista - sensornod

 • Arduino-kompatibel nod, t.ex. ATTiny85
 • TSL261 Light to Voltage sensor
 • 433 MHz sändarmodul (exempel)
 • Batterihållare för 2xAA batteri
 • Låda
Komponentlista - presentationsnod
 • Arduino Mini Pro eller Uno
 • 433 MHz motagarmodul (exempel)
 • 5V nätdel
 • Nokia 5110 display
 • Realtidsklocka (exempel)
 • Låda

Sensornoden är baserad på systemet på den här länken.

Progress:
* Ett prototypsystem är byggt på två stycken Arduino Uno. Den ena noden läser av elmätaren med en IR-sensor och skickar en puls via den trådlösa länken. Den andra noden lyssnar efter pulser och räknar sedan ut den momentana förbrukningen och visar den på en 16x2 display.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar