lördag 9 mars 2013

Detaljerad loggning av elförbrukning

I dagsläget använder jag 1-wire räknare för att logga elförbrukningen från tre olika elmätare (huvudmätare, bergvärmepump och FTX-system). 1-wire räknarna läses av varannan minut och data sparas i en databas. Detta fungerar bra för att se total förbrukning per dygn eller månad men dåligt för att se momentan förbrukning. I dagsläget blir de momentana förbrukningen samma som medelförbrukningen under två minuter vilket inte är tillräckligt för att kunna se individuella förbrukare.

Tanken är att utöka systemet med en Arduino Uno med Ethernet-shield som räknar pulser från huvudmätare och bergvärmemätare och sedan skickar dessa till en port på en server där en applikation tar emot datan och lagrar i en databas.

Progress:
* Ethernet-shielden är testad genom ett program som läser av en 1-wire temperatursensor och sedan skickar temperaturen till en socket på en PC.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar