lördag 9 mars 2013

Växthusövervakningsprojektet

Eftersom Google Translate gör ett bra jobb med att översätta sidor mellan olika språk kommer detta och nästföljande inlägg om mina Arduinoprojekt vara på svenska.

Detta projektet går ut på att fjärrövervaka växter i ett växthus. Förutsättningarna är att det finns el samt ett wifi-nät med internetaccess.

Tanken med systemet är att mäta förhållandena i växthuset med hjälp av ett antal sensorer. Följande saker kommer mätas:

 • Temperatur (DHT22 sensor) 
 • Luftfuktighet (DHT22 sensor)
 • Jordfuktighet (Soil Hygrometer Detection Module)
 • Timelapse över växternas växt (Raspberry Pi Camera module eller Webcam)
Planen är att använda en Raspberry Pi för att samla in data från sensorer samt att skicka vidare till en server på internet. Alternativt köra en web-server där klienter kan ansluta direkt. Presentation av informationen kommer göras via en websida med grafer samt video och stillbilder.
Temperatur, luftfuktighet samt jordfuktighet kommer att mätas genom sensorer som kopplas till en Arduino Uno som agerar som sensor-board till Raspberry Pi:en. Detta möjliggör sex stycken jordfuktighetssensorer.

Förutom dessa komponenter kommer eventuellt någon av enheterna även ha en enklare display (Nokia 5110 , 16x2 eller 20x4) för att presentera informationen lokalt.

Systemet kommer byggas och deployas under våren 2013.

Komponentlista
 • Raspberry Pi
 • SD-kort
 • Strömförsörjning, 1A, 5V
 • USB-WIFI adapter
 • Arduino Uno med USB kabel
 • DHT22 temperatur/luftfuktighetssensor (exempel)
 • X stycken Soil Hygrometer Detection Module (exempel)
 • 16x2 display till Raspberry Pi (exempel)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar